Nieuwsbrief 5 – SKS 2023

AAN DE BAK

Dag 5 Langweer

Tijdens het SKS-kampioenschap 2023 gaan schipper en bemanning van de Sneker Pan weer strak aan de bak! Volg hun belevenissen via deze dagelijkse update.

De uitdrukking ‘aan de bak komen’ betekent 1: aan de beurt komen en 2: de gelegenheid krijgen om te laten zien wat je kunt. Daarnaast is ‘de bak’  een oude zeemansbenaming voor de houten kom waarin de warme kost van 6 tot 8 schepelingen werd opgediend.

Wie is er vandaag aan de bak?

“Ik ben Wieger Westerdijk, 24 jaar en voorhouder op de Sneker Pan. Ik voorzie de fokkenist van informatie over hoe schipper Jappie stuurt en wat het schip doet. De fokkenist kijkt steeds naar het bovenste punt van de fok en krijgt daardoor niet alles mee. Deze heeft extra informatie nodig en die informatie geef ik aan hem door middel van seinen en handbewegingen. Praten aan boord doen we niet; enerzijds om de tegenstanders geen informatie te geven, anderzijds om mensen aan boord scherp te houden en niet af te leiden van wat ze moeten doen.” 

Wat kwam zoal ter tafel toen jullie vanmiddag aan de bak zaten?

“Voor mij is eten simpelweg het moment om eten binnen te krijgen. Daar zit geen diepere laag onder. Ik zeg haast niets tijdens het eten. Dan ben ik bezig met de wedstrijd, niet in het sociale. We zitten aan boord met veel mensen en iedereen wil wel een praatje maken. ‘s Ochtends zitten we bij elkaar en praten we over het zeilen, maar vòòr de wedstrijd heb ik daar geen ruimte voor. Dan heb ik een rustmoment nodig om in de wedstrijdmodus te komen. Dan lig ik in mijn hangmat met een muziekje op de koptelefoon. Dat helpt om alles uit te sluiten wat er om mee heen gebeurt; om al mijn gedachten uit te zetten en me te bepalen tot de dag van vandaag.”

Zijn jullie vandaag aan de bak gekomen? 

“We zijn wel goed begonnen, maar er niet goed uit gekomen. De eerste boei rondden we als vijfde, dat was oké. Maar daarna konden we het schip niet op gang krijgen en hadden we weinig te vertellen in duels. Waar het aan ligt, daar hebben we het morgen weer over. Hoe ik me dan voel? Daar word ik echt wel sacherijnig van: je wilt je bewijzen. Je wilt voorkòmen dat je tegen zaken aan loopt, het liefst wil je alleen shinen. Je zeilt voor de Sneker Pan en wilt laten zien wat je kunt. Er zit meer in en dat is misschien ook nu de frustratie.

Morgen komen we weer bij elkaar om te zien om we de boel weer aan de gang krijgen. Nieuwe ronde nieuwe kansen.”

Uitslag Langweer 

(bron Omrop Fryslân; onder voorbehoud van protest)

1. Heerenveen; 2. Grou; 3. Akkrum; 4. Earnewâld; 5. Huizum; 6. Joure; 7. Leeuwarden; 8. Langweer; 9. Lemmer; 10. Súdwesthoek; 11. d’Halve Maen; 12. Drachten; 13. Woudsend; 14. Sneek.

Niets gevonden.

Meer nieuws